VALBEK&PRODEX, Bratislava
divízia VALBEK cesty

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Kutuzovova 11, 831 03
IČO: 17314569
T: +421 244 643 077

VALBEK&PRODEX, Košice
divízia VALBEK cesty

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Rozvojová 2, 040 11
IČ: 17314569
T: +421 553 213 157

SK

Ing. Eduard Manco
konateľ
riaditeľ VALBEK SK
riaditeľ strediska Bratislava
Ing. Rastislav Pisarčík
riaditeľ strediska Košice