INŽINIERING A MAJETKO PRÁVNE VYSPORIADANIE

KONTAKT A SOC. SIETE

RIADIME SA PREDPISMI A ZÁKONMI

Odbor inžinierskych činností v sebe zahŕňa zabezpečenie dokladov potrebných na realizáciu konkrétnej stavby. Pripravujeme vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V celom procese sme schopní na základe plnej moci zastupovať investora. V rámci majetkovoprávnej prípravy zaistíme potrebné zmluvy (kúpne, nájomné, …) vrátane vkladu do evidencie katastra nehnuteľností. Skúsenosti máme aj s procesom odňatia/obmedzenia vlastníckych práv.

#valbek

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG