Koľajové stavby

KONTAKT A SOC. SIETE

Kolajové stavby

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

ŽELEZNICE

Sme skupina projektantov na Slovensku a v Prahe. Fascinuje nás cesta na dvoch koľajniciach, ktorá dokáže znova a znova adaptovať futuristické technológie. Vnímame železničnú infraštruktúru aj v 21. storočí ako magnet pre rozvoj regiónu. Diaľkové trate sú ideálnym riešením pre spoľahlivú medzimestskú dopravu. Rovnako vo veľkých sídlach nemá mestská koľajová doprava z hľadiska ekológie, bezpečnosti a spoľahlivosti reálnu konkurenciu.

ELEKTRIČKY

V rámci odboru mestská koľajová doprava spracovávame pre električkovú a ľahkú koľajovú dopravu projekty všetkých projektových stupňov – od štúdií po realizačnú dokumentáciu stavby. Projektujeme električkové trate na samostatnom telese, pevnej jazdnej dráhy či železničnej vlečky v rámci spevnených plôch. V našom portfóliu sú aj špeciálne koľajnicové dráhy, dráhy pre skládkovacie stroje, električková okružná križovatka – ocenená stavba na Slovensku, antivibračné vane, dláždené povrchy električkových tratí pre historické centrá i zelené povrchy električkových tratí, vyhrievané nástupištia. Navrhujeme praktické a pokrokové technické riešenia v komplikovaných podmienkach intravilánu. Základnou zručnosťou je koordinácia jednotlivých čiastkových častí v čase a priestore. Od preložiek inžinierskych sietí pod povrchom po úpravu mestského priestoru na povrchu, to všetko často v stiesnených podmienkach existujúcej zástavby a pri zachovaní prevádzky. Nebojíme sa inovácií.

#valbek #railway #tram

KONTAKT

KONTAKT ŽELEZNICE

KONTAKT ELEKTRIČKY

Realizácia

NAŠE STAVBY

SILNOPRÚD, SLABOPRÚD, TRAKCIA

Projektujeme železničné stavby, zabezpečovaciu a oznamovaciu techniku, trakčné a energetické zariadenia a projekčnú činnosť v obore silnoprúdových technológií. Ponúkame aj konzultačnú činnosť. Spracovávame komplexnú projektovú dokumentáciu napájania železničných stavieb. Riešime napájanie zabezpečovacieho zariadenia, elektrický ohrev výhybiek, káblové rozvody vysokého a nízkeho napätia, vonkajšie osvetlenie a vnútornú elektroinštaláciu ku koľajovým stavbám.

Nadväzujúce
odbory

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG