Laboratórium mechaniky zemín

KONTAKT A SOC. SIETE

Laboratórium mechaniky zemín

KONTAKT A SOC. SIETE

HODNOTENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

Naša skupina realizuje súbor skúšok zemín na hodnotenie fyzikálne mechanických vlastností zemín. Sme schopní zabezpečiť laboratórne skúšky na posúdenie základových pôd, ako pri geotechnických prieskumoch, tak pre cestné a železničné staviteľstvo.

Ponúkame základné klasifikačné rozbory zemín ako je napríklad stanovenie vlhkosti, objemovej hmotnosti, zdanlivej hustoty pevných častíc, konzistenčné medze alebo stanovenie zrnitosti. Vykonávame skúšku stlačiteľnosti v edometri postupným priťažovaním a tiež napríklad skúšku pevnosti v jednoduchom tlaku. Vykonávame nekonsolidovanú neodvodnenú triaxiálnu skúšku alebo krabicovú šmykovú skúšku.

Stanovujeme priepustnosť, medze tekutosti a medze plasticity. Robíme Proctorovu skúšku, stanovenie laboratórnej porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti.

A v neposlednom rade tiež dokážeme stanoviť kalifornský pomer únosnosti, okamžitý index únosnosti a lineárneho napučania.

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG