Realizácia mostov

KONTAKT A SOC. SIETE

Realizacia mostov

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

MOSTNÉ KONŠTRUKCIE

Navrhujeme, vymýšľame alebo len kontrolujeme technológie potrebné na výstavbu lávok a mostov. Debnenie, dočasné podporné konštrukcie, pomocné konštrukcie na výsun alebo zdvíhanie konštrukcií. Odborne posúdime a navrhneme možný postup výstavby. Založenie alebo paženie konštrukcií, príprava montážnej dokumentácie a POV stavieb ľubovoľnej veľkosti.

Posudzujeme jednotlivé stavebné fázy a zaoberáme sa u nich statickými posudkami všetkých typov mostných konštrukcií. Pri monolitickom betónovom moste alebo pri montáži oceľového mosta navrhneme podpornú konštrukciu POLO, čo je oceľová provizórna konštrukcia prispôsobená značnej záťaži i rozmerom.

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG