Statika

KONTAKT A SOC. SIETE

POČÍTAME SO STABILITOU

Pracujeme pre architektonické ateliéry, projekčné kancelárie, developerov i stavebné firmy v Prahe, ale aj v celej Českej republike. V našej pražskej pobočke máme kanceláriu skúsených statikov pozemných stavieb s autorizáciou v obore statika a dynamika. Na prácu využívame softvérové ​​nástroje od firiem Autodesk, SCIA, FINE, IDEA StatiCa a ďalšie. Vytvárame 3D numerické modely budov aj konštrukčných detailov, výkresovú dokumentáciu spracovávame štandardne v 2D. Ale vzhľadom na rýchly nárast digitalizácie v stavebníctve sa postupne adaptujeme na tvorbu výkresovej dokumentácie s využitím globálneho informačného modelu konštrukcie BIM. Na vytváranie týchto modelov používame program Revit od spoločnosti Autodesk. Na trhu pôsobíme od roku 1993 pod firmou Novák & Partner, ktorá bola v roku 2020 prevedená pod krídla medzinárodnej spoločnosti Valbek EU. Vďaka tomu čerpáme skúsenosti z viac ako 28-ročnej tradície. Máme za sebou stovky väčších aj menších statických návrhov rôznorodých budov. Prevažne sa zameriavame na železobetónové konštrukcie, ale nebojíme sa ani konštrukciou oceľových, drevených alebo murovaných. Projekty nosných konštrukcií spracovávame vo všetkých stupňoch od štúdie uskutočniteľnosti po realizačnú dokumentáciu. Radi Vám ponúkneme aj autorský dozor stavby alebo prebierku a kontrolu výstuže.

#valbek

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG