Stavebná výroba

KONTAKT A SOC. SIETE

Stavebná výroba

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

STAVEBNÁ FIRMA

V rámci našej Skupiny Valbek sa zameriavame aj na realizáciu občianskych a dopravných stavieb. Stavba, sanácia a rekonštrukcia oceľových, betónových, drevených a kamenných mostov, lávok a mostíkov je odbor v dopravných stavbách, v ktorej sme nabrali najviac praxe. Ďalej máme v našom portfóliu oporné múry, protihlukové múry a priepustky. Pri pozemných stavbách máme veľmi široké doterajšie pole pôsobnosti výstavby od rodinných domčekov, cez občianske stavby až po priemyselné haly. Dokážeme zaistiť stavbu v režime „Design & Build“.

Stredisko monolitických konštrukcií pracuje so železobetónom a nájde svoje uplatnenie predovšetkým v skeletoch, na mostoch, v priepustoch, oporných múroch, nádržiach, priemyselných halách, skladoch.

Máme aj vysoko špecializované stredisko, kde robíme elastické mostné závierky. Pokladáme hydroizoláciu mostoviek. Služby ponúkame v kvalite a súlade s platnými normami.

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG