Stavebno technické prieskumy

KONTAKT A SOC. SIETE

Stavebno technické prieskumy

KONTAKT A SOC. SIETE

HODNOTENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

Naša skupina odborníkov diagnostikuje stavebné konštrukcie vykonávaním skúšok in-situ alebo odobratím vzoriek z konštrukcií a vykonaním skúšok v laboratóriu. Následne sú skúšky vyhodnotené, stanovené materiálové charakteristiky použitých stavebných materiálov v konštrukcii a zhodnotený stav existujúcich konštrukcií.

Vŕtanie do konštrukcií vykonávame všetkými smermi v rozsahu vrtného priemeru 52 – 500 mm. Máme špecializované nástroje na jadrové vrty do konštrukcií na odbery vzoriek na následné skúšky, jadrové vrty na stanovenie skrytých rozmerov konštrukcií a jadrové vrty na overenie materiálu za konštrukciou. Následne zaisťujeme skúšky na vzorkách v odborne spôsobilých laboratóriách.

V rámci skúšok in-situ vykonávame overenie karbonatácie, skúšame priľnavosť vrstiev odtrhomerom, overujeme polohu, priemer a krytie výstuže. Robíme prieskum dutín a ponúkame nedeštruktívne skúšky betónu pomocou Schmidtovho tvrdomeru.

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG

ZAUJÍMAJÚ ŤA PRÍBEHY Z NAŠEHO ODBORU?