Technický dozor

KONTAKT A SOC. SIETE

Technický dozor

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

KONTROLING A KOORDINÁCIA

Ponúkame svoje poradenské služby v rámci infraštruktúry, pozemného staviteľstva a vodohospodárskych stavieb. Od projektových príprav po samotnú kolaudáciu stavby.

Máme kvalifikáciu na kontrolu kvality vykonávaných prác na stavbách. Priebežne kontrolujeme termíny vykonávaných stavebných prác, správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr a ďalšie. Zúčastňujeme sa kontrolných prehliadok a dohliadame na odstraňovanie porúch zistených stavebným úradom. Robíme pravidelné mesačné reporty, kde okrem iného porovnávame plánované a skutočné náklady stavby. Venujeme sa aj nápravám a prípadným nedostatkom v projektových dokumentáciách. Minimálne 1x za 14 dní organizujeme kontrolné dni. Koordinujeme všetky činnosti s ohľadom na podmienky výstavby uvedených v Zmluve od dielo a projektovej dokumentácii. Vedieme evidenciu a archiváciu dokumentáciu, priebežne robíme fotodokumentáciu a videodokumentáciu.

KONTAKT

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG