Technologické celky

KONTAKT A SOC. SIETE

Technologické celky

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

NAJNOVŠIE KONŠTRUKČNÉ POSTUPY SÚ NAŠÍM ŠTANDARDOM

V oblasti technologických projektov riešime návrhy nových technologických celkov, ucelených liniek alebo samostatných strojov a zariadení. Svoju pozíciu zakladáme na rozvoji, modernizácii a optimalizácii technologických prevádzok a na príprave a realizácii náročných technologických stavieb v priemyselnej výstavbe.

V rámci projekčných a inžinierskych služieb zaisťujeme riešenie na mieru podľa potrieb našich zákazníkov. Poskytujeme projekčné služby v oblasti energetiky a teplárenstva, výroby stavebných materiálov, cementárskeho priemyslu, dobývania a úpravy nerastov, chemického priemyslu, petrochémie a farmácie. Pri navrhovaní technologických celkov využívame najmodernejší softvér. Pracujeme výhradne formou 3D modelovania v špičkových licenčných programoch firiem AVEVA a Autodesk.

Svoju prácu často začíname zmapovaním existujúcich stavov pomocou 3D laser skenu s využitím mračien bodov v modelovom prostredí riešených projektov. Projekty riešime od fázy štúdie až po spracovanie všetkých potrebných stupňov projektovej dokumentácie. Zaisťujeme autorské dozory projektanta a technické dozory stavebníka. Sme schopní zabezpečiť odber vzoriek, laboratórne rozbory a poloprevádzkové skúšky.

Z hľadiska technologických liniek, strojov a zariadení venujeme najviac pozornosti príjmu a preprave materiálov (mechanická, pneumatická, hydraulická), triedenie, drvenie a mletie, váženie, dávkovanie, miešanie a homogenizáciu, zvlhčovanie, skladovanie a expedíciu. Venujeme sa novým trendom využívania obnoviteľných zdrojov. Svojim klientom ponúkame tvorbu katalógov prostredia podľa ich požiadaviek. V našich referenciách nájdete spracovanie potrubných komponentov, káblových lávok, oceľových profilov.

Vytvárame nadstavby pre nadštandardný rozsah produktov AVEVA Plant. Ďalej vykonávame školenia v aktuálnych verziách AVEVA Plant PDMS/E3D v úrovniach Basic a Detail. Naši pracovníci vlastnia oprávnenie Autorizácie ČKAIT; Osvedčenie odbornej spôsobilosti Banského úradu na projektovanie v odvetví banskej činnosti.

#valbek #industrialplant

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŠE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG