Tunely a Geotechnika

KONTAKT A SOC. SIETE

Tunely a Geotechnika

KONTAKT A SOC. SIETE

IDEME DO ZEME

Zameriavame sa na tunelové stavby, stavebné jamy a steny prevažne v cestnom staviteľstve, kde máme skupinu inžinierov v Liberci a železničnom staviteľstve, tam máme skupinu odborníkov v Bratislave a Prahe.

Sme schopní riešiť pažiace konštrukcie, ako záporové paženie, tak štetovnicové steny, prípadne iné typy. Zaisťujeme stavebné jamy klincovanej konštrukcie alebo pilotové steny a v neposlednom rade sanácie skalných stien.

Projektujeme armované konštrukcie, oporné a zárubné múry (prefa, monolit, gabión), štôlne, tunely, šachty, sanáciu tunelov a betónových konštrukcií, protihlukové steny a ich založenie, injektáže na chemickej a cementovej báze.

Počítame v programoch Geo 5 SK, (Plaxis) a Idea StatiCa. Vlastníme oprávnenie autorizovaný inžinier v geotechnike v Českej republike a na Slovensku.

#valbek #tunel #tunnel #geotechnicalengineering

KONTAKT

REALIZÁCIA

NAŚE STAVBY

NADVÄZUJÚCE ODBORY

CHCEŠ UROBIŤ KARIÉRU U NÁS?

CHCEŠ VIAC?

POZRI SA NA NÁŠ FIREMNÝ BLOG