Projektujeme budúcnosť

VALBEK&PRODEX je teraz VALBEK SK

Naše odbory

Zobraziť

SPOZNAJTE NÁS

O nás

Valbek je projekčno–konzultačná spoločnosť, ktorá má od roku 1990 tradíciu v projektovaní najmä líniových stavieb. K dnešnému dňu ponúkame celkom 20 odborov, ktoré sa návzájom prelínajú a dávajú našim zamestnancom možnosť projektovať malé aj veľké stavby alebo byť súčasťou špecializovanej profesie. Celkovo má celá skupina Valbek 200 špičkových projektantov, 50 konštruktérov a vyše 200 stavebných špecialistov.

Súčasťou skupiny Valbek sa v roku 2009 stala aj spoločnosť PRODEX, spol. s r.o. zameraná predovšetkým na projektovanie železničnej infraštruktúry. V roku 2020 sa na Slovensku zlúčili dve sesterské firmy a to Valbek s r.o. a PRODEX, spol. s r.o. a vznikla jedna firma VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. Od 1. júna 2022 sa názov spoločnosti zmenil na Valbek SK, spol. s r.o.

Naši projektanti riešia stavbu už od fázy štúdie, aby po spracovaní všetkých potrebných stupňov projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, DRS), zaistení výkonu inžinierskej činnosti a technického dozoru stavby odovzdali klientovi stavbu zodpovedajúcu jeho predstavám a požiadavkám. Prierezovo používame software spoločností RIB – iTWO (pre projektovanie pozemných komunikácií), Autodesk – AutoCAD, Cadkon, Revit a Midas pre projektovanie pozemných stavieb a mostov, Bentley OpenRail pre projektovanie železničných stavieb a Plaxis pre návrhy geotechnických konštrukcií.

Naše stavby

VOĽNÉ POZÍCIE

Zobraziť

VEDENIE SPOLOČNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI